Tekstil Sektörü İçin Çözümlerimiz

Tekstil 4.0. Projesi

Tekstil 4.0 uygulaması, tekstil sektöründe terbiye bölümünde kullanılan makinelerdeki verilerin toplanıp, analiz edilerek makinelerin (dolayısıyla çalışanların) performanslarının ve verimliliklerinin artırılması ve enerji maliyetlerinin azaltılabilmesi için geliştirilmiştir.

Kurum çapında kullanılan sistemler ile entegre çalışarak iş süreçlerinin hızlandırılması ve operatör hatalarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Uygulama, veri işleme ve analiz, optimizasyon ve makine öğrenmesi tekniklerini kullanmaktadır. Bu anlamda makinelerin en uygun değerler ile ve otonom çalışabilmesi hedeflenmektedir. Böylece Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti çağının gerektirdiği ileri teknolojik çözümlerin üretimde daha fazla kullanılması sağlanabilmektedir.

Makinelerini ve personelini yakından takip edebilen, geçmişe dönük istatistikler alan, gelecekle ilgili tahmini senaryoları görüntüleyen işletmeler geleceği planlama ve stratejik kararlar alma noktasında daha güçlü olacaktır.

Uygulamanın sunduğu veriler, işletmenin üretim, satın alma, muhasebe ve insan kaynakları departmanlarında yakından takip edilebilecektir. Üretim departmanı, örneğin, makine verimliliklerinin artırılması için yapılması gerekenleri planlayıp, makine bakımlarının zamanında yapılabilmesini sağlayarak makine ömrünü artırırken ve gelecekteki üretim miktarının da planlamasını yapabilecektir.

İnsan kaynakları departmanı ise personelin yetkinliği ve yeterliliği konusunda daha fazla bilgi sahibi olacak ve personelin eğitilmesi ve yeni personellerin istihdam edilmesi hususlarını daha iyi çalışabilecektir.

Satın alma departmanı ise tedarik edilecek ham madde ve ara mamullerin miktarını yeni veriler ışığında güncelleyecek ve ilave teknolojik yatırımların külfetinden kurtulabilecektir.

Ekranlar

Tüm Makineler

Çalışma Değerleri

Günlük Değerler

Anlık Proses Değerleri

İş Emri Formu

Makine Bakım Bilgileri

Detaylı İstatistik

Geçmiş Kayıtlar

Tüm Makineler Ekranı

Tekstil 4.0.

Ekran üzerinden sisteme bağlı tüm makinelere ilişkin makine durumu (çalışıyor, boşta, alarm ve duruyor) ve hız değerleri (aktüel, set ve kapasite) 10sn’lik güncellemelerle (sayfa otomatik olarak refresh yapılmaktadır) görüntülenmektedir.

Ayrıca zaman dönemi (son saat, vardiya, gün, ay ve yıl) seçilerek bu dönem için çalışma sürelerine ilişkin istatistikler ve OEE analizleri de bu ekranda sunulmaktadır. Makine durumuna göre kutucukta yer alan yazıların renklendirmesi (yeşil: çalışıyor, turuncu: boşta, kırmızı: alarm ve siyah: duruyor) de yapılarak verilerin okunurluğu artırılmıştır.

Çalışma Değerleri Ekranı

Tekstil 4.0.

Bu ekran üzerinden sisteme bağlı makine seçilerek (sağ üst köşedeki açılır listeden) o makineye ilişkin makine durumu (çalışıyor, boşta, alarm ve duruyor) ve hız değerleri (aktüel, set ve kapasite) 10sn’lik güncellemelerle
görüntülenmektedir. Bunun dışında ilgili vardiya bilgileri (operatör, vardiya bitimine kalan süre vs.) ile ilgili vardiyada işletilen iş emri formu bilgileri (müşteri, kumaş türü vs.) ve verimlilik değerleri (üretilen kumaş ve
tüketilen elektrik/doğal gaz miktarları) görüntülenmektedir. Bu ekran üzerinden ayrıca vardiya, iş ermi ve makine bazında çalışma sürelerine ilişkin istatistikler, OEE analizleri ve sistem kayıtları sunulmaktadır.

Zaman dönemi (son saat, vardiya, gün, ay ve yıl) seçilerek de bu dönem için çalışma istatistikleri ve OEE analizleri sunulmaktadır.

Makine durumuna göre bildirimlerin renklendirmesi (yeşil: çalışıyor, turuncu: boşta, kırmızı: alarm ve siyah: duruyor) yapılmıştır. Bu sayfadaki veriler saatlik peryotlar ile güncellenmektedir. Makine çalışma süreleri ve duruş sebeplerinin anlık takip edilebilmesi ile operatör makineyi keyfi olarak kapatamamaktadır. Dolayısıyla verimlilik artışı sağlanarak elektrik ve doğalgaz israfı önlenebilmektedir. Diğer taraftan üretim planlaması da daha etkin yapılabilmektedir

Günlük Değerler Ekranı

Tekstil 4.0.

Bu ekranda son gün için gece yarısından itibaren makine çalışma hızları, Kumaş üretim, Elektrik ve Gaz Tüketim değerlerinin saatlik periyotlardaki değişimleri tüm makineler için grafiksel olarak gösterilmektedir.

Ayrıca bu ekranda elektrik ve gaz tüketim miktarına karşılık gelen maliyetler de görüntülenmektedir.

Anlık Proses Değerleri Ekranı

Tekstil 4.0.

Seçilen makinenin çalıştırıldığı anlık proses değerlerinin (gerçek, set ve durum) 10sn’lik aralıklar ile güncellenerek görüntülendiği bu ekranın kabin değerleri sekmesinde her bir kabin için kabin sıcaklıkları (ayar ve gerçek değer) ve durumlarının yanı sıra üst ve alt fanlar için de hız ve durum değerleri de görüntülenmektedir.

Bu ekranda ayrıca Kumaş Enleri, Egzozlar, Fikseler ve Nem Kontroller için de anlık proses değerleri görüntülenmektedir. Böylece çoğunlukla operatör kontrolünde çalışan makinelerin dijitalizasyonu ile takibi kolaylaşmaktadır.

İş Emri Formu Ekranı

Tekstil 4.0.

Aynı tür ve proses kumaştan farklı dönemlerde veya farklı operatör kontrolünde farklı kalitelerde üretim yapılabilmektedir. Bu ekranda seçilen makine üzerinde çalıştırılan iş emir formuna ait bilgiler görüntülenmektedir. Bunun için fabrika işletme bünyesinde varsa mevcut bilgi sistemi
ile entegrasyon yapılarak kumaşın ilk halinden son haline kadar kontrollü olarak proses aşamalarının takibi sağlanmaktadır.

Bilgi sistemi entegrasyonu ile ayrıca iş emrine ait önceki parametreler baz alınarak makinenin çalıştırılabilmesi için makine ekranına ilgili değerlerin gönderilmesi sağlanmaktadır. Operatörlere kağıt üzerinde gönderilen
iş emirleri dijitalize edilmekte ve operatörden kaynaklanan hataların önüne geçilebilmektedir

Makine Bakım Bilgileri Ekranı

Tekstil 4.0.

Seçilen makine için ve her bir bakım türü için kaç çalışma saati sonrasında uyarı vereceği ve alarm vereceği ayarlanabilmektedir.

Sistemde tanımlı olan bakım süreleri aşıldığında fabrika yöneticilerine uyarı/alarm SMS’leri gönderilmektedir. Böylece makine bakım zamanının aşılmasından kaynaklanan arızaların önüne geçilebilmektedir.

Detaylı İstatistik Ekranı

Tekstil 4.0.

Seçilen kriterlere (vardiya, kumaş türü, personel ve makine) göre makine çalışma süreleri ve üretim/tüketim değerleri istatistiklerine ulaşılabilmektedir. Böylece hangi vardiyadaki ve operatör kontrolündeki makinenin diğerlerine göre daha verimli çalıştığı tespit edilebilmektedir.

Ayrıca hangi kumaş türünün daha verimli ve düşük maliyetli üretilebildiği de tespit edilebilmektedir. Bu istatistiklerdeki zaman boyutu iki tarih veya dönem (ay ve vardiya) için ayarlanabilmektedir. Bu ekran ile ulaşılan istatistikler ayrıca excel formatında çıktı alınabilmekte veya sistemde tanımlı mail adresine gönderilebilmektedir.

Geçmiş Kayıtlar Ekranı

Tekstil 4.0.

Bu ekranda, kullanıcı tarafından tanımlanan iki tarih ve iki saat arasındaki, belirli bir makine, vardiya, kumaş ve operatöre ait veriler listelenebilmekte ve çıktı alınabilmektedir.

Bu erkanda ayrıca görüntülenmesi istenen bilgiler seçilebilmektedir.
Böylece özellikle makine çalışma değerleri ile anomalilerin tespit edilebilmesi veya bazı analizlerin yapılabilmesi için belirli bir aralıktaki veriler mercek altına alınabilmektedir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz